Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

PROGRAM KONFERENCJI dla stowarzyszeń abstynenckich województwa mazowieckiego
„Zmieniając siebie dla przyszłości”
Zegrze,  17-19 listopada 2023 r.

17.11.2023 (piątek)
12.00-13.00 – Rejestracja i zakwaterowanie uczestników
13.00-14.00 – Obiad
14.00-14.30 – Rozpoczęcie Konferencji
14.30-15.30 – „Prowadzenie działań profilaktycznych - efektywnie czy efektownie?”  – Agnieszka Czerkawska
15.30-16.30 – „Pierwszy kontakt a sztuka wykorzystania zasad komunikacji” –  Grażyna Ziółkowska
16.30-17.00 – Przerwa
17.00-18.00 – „Aktywność społecznie twórcza w procesie trzeźwienia osób uzależnionych” – Włodzimierz Ziółkowski
18.00-18.30 – Podsumowanie części wykładowej – pytania do prelegentów

18.30-19.30 – Kolacja

18.11.2023 (sobota)
08.00-09.00 – Śniadanie
09.00-10.00 – „Działalność gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych” – Teresa Kobrzyńska
10.00-11.15 – „Literackie wędrówki - od wina do wódki czyli o kształtowaniu postaw wobec alkoholu w tekstach kultury  ” – Maria Magner
11.15-11.45 – Przerwa
11.45-13.00 – „Etyka każdego dotyka – także w reklamie!” – Aleksandra Kijek
13.00-13.30 – Podsumowanie części wykładowej – pytania do prelegentów    
13.30-14.30 – obiad
14.30-17.00 – konsultacje w małych grupach oraz indywidualne
17.00-18.30 – Msza Rockowa    
19.00-……. – Uroczysta kolacja

19.11.2023 (niedziela)
08.00-09.00 – Śniadanie
09.00-10.00 – „Dlaczego warto rozmawiać na temat FAS?” – Teresa Kobrzyńska
10.00-11.00 – „Współuzależnienie jako postawa destrukcyjna” – Bogdan Urban
11.00-11.30 – Przerwa
11.30-12.30 – Panel dyskusyjny „Zwiększanie oferty wewnętrznej i zewnętrznej Stowarzyszeń”.
12.30-13.00 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji
13.00-14.00 – Obiad

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.