29.10.2011 klub „KRES” obchodził 25 rocznicę istnienia. Te ważną dla nas uroczystość rozpoczęliśmy Msza Św., która odbyła się w kościele Św. Trójcy a odprawił ją dla nas ksiądz Tadeusz Gałecki przy akompaniamencie gitarowym wykonanym przez Andrzeja Nikitina oraz Janusza Wiśniewskiego.

PIKNIK RODZINNY
II TRZEŹWOŚCIOWY RAJD DOLINĄ ŚWIDRA

Rankiem 25 czerwca 2011 roku do Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego Głównej Dyrekcji Dróg i Mostów w Józefowie przyjechały rodziny z Błonia, Ursusa, Brwinowa, Pruszkowa, Warszawy i innych miejscowości Mazowsza. Zostali zakwaterowani u gościnnych księży Dolorystów po sąsiedzku. Goście z Otwocka i powiatu zbierali się do godziny 11.00. Chwilę potem autokar zawiózł chętnych na początek trasy Rajdu w uroczej dolinie rzeki Świder. Uczestnicy pokonali ponad 2 kilometrową trasę doliną krętej pięknej rzeki płynącej wśród drzew i krzewów. Szli pod mostem kolejowym, przez zabytkowy most kolejkowy, po opływanych przez wodę kamieniach i wąskich ścieżkach do bramy Ośrodka. Tam czekała pyszna grochówka. Przy stołach chaty piknikowej dzielono się wrażeniami. Wszyscy byli zadowoleni, że przyjechali i pokonali trasę rajdu, a wiadomości przekazywane w drodze przez wykwalifikowanego przewodnika przybliżyły uczestnikom piękno Otwockiej Doliny Świdra i miasta Otwocka.

KIM JESTEŚMY, SKĄD PRZYSZLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY
Jak już kiedyś pisaliśmy na łamach gazety „GRA”, walorem Bemowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Reduta” jest jego towarzysko-rodzinny charakter. Różne formy spędzania czasu wolnego, wspólne uroczystości i wyjazdy z udziałem rodzin sprawiają, że trzeźwienie lokuje się tu bliżej życia codziennego.

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.