Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

15.00 – Otwarcie Gali, przywitanie przybyłych gości
15.15 – Wręczenie podziękowań i dyplomów
16.00 – Wykład Dr. Mariana Łakomskiego, „Znaczenie wartości i więzi w trzeźwym życiu”.
16.30 – przerwa
17.00 – Koncert profilaktyczno-słowno-muzyczny Piotra Nagiela „DAJ SIEBIE INNYM”.
17.45 – Koncert zespołu DeDe Nova
18.15 – przerwa
18.45 – Koncert zespołu TRAPIŚCI
20.00 – 23.00 – integracja przy muzyce

W trakcie koncertu w salach wykładowych odbędą się wykłady i warsztaty:
17.00 – Bogdan Urban, „Alkoholizm – choroba systemu”.
18.00 – Katarzyna Heliasińska, „Księgowość i finanse w Stowarzyszeniu”.

 

Władysławowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich i Ofiar Przemocy w Rodzinie – Klub „STER", zaprasza w dniach 15-18 czerwca 2023 r. do ośrodka „Neptun" we Władysławowie na XXXI Ogólnopolski Zlot Trzeźwości.

PROGRAM ZLOTU      

Czwartek 15 Czerwca
8.00 - 20.00 - Zakwaterowanie w Ośrodku
14.30 - Prelekcja z prokuratorem J. Chmielewskim
18.00 - 23.00 - Dyskoteka

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM Programie Rozwoju Osobistego. Jest to cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia. Przeznaczony jest dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

Przed spotkaniem roboczym Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich (MZSA) pojechałem do Centrum Handlowego. Stojąc w kolejce po pieczywo, spoglądam na telebim. Na jednym z kanałów TV debata polityczna. Spierają się. Udowadniają, kto ma rację. Chciałoby się powiedzieć, że rozmowy polityczne stają się nieznośne, ciężkie i monotonne, ale zresztą tak było zawsze. Z wielką zajadłością panowie i panie udowadniają sobie, kto ma rację, kto kogo oszukał, że w tym przypadku robić się powinno TAK, a goście w studiu, siedzący po drugiej stronie stołu twierdzą, że mimo wszystko, aczkolwiek, bynajmniej powinno być SIAK.

Od trzydziestu lat nie mam telewizora, więc uderza mnie wzajemna zajadłość ludzi, zdawałoby się na poziomie. Powala mnie ich wzajemne zwalczanie się. Czuję, jak ich narracja przenika mnie na wylot. Mimo to rwę się do zajęcia stanowiska. Tłumaczę sobie, że stać z boku nie mogę, ponieważ na zło i nieprawdę należy reagować.

W dniach 5-6 listopada 2022 r. w Hali sportowej w Wąsewie, odbyły się VIII Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich. Organizowane przez Urząd Gminy Wąsewo i Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RODZINA”, przy wsparciu finansowym m. Ostrów mazowiecka, Gmina Ostrów mazowiecka, Miasto i Gmina Brok, w których udział wzięło ponad 50 zawodniczek i zawodników, ze stowarzyszeń z Mazowsza - „13-ka” Grodzisk Mazowiecki, „Familia” Grodzisk Mazowiecki, „Socjus” Pruszków, „Przystań” Sierpc, „Orlik” Przasnysz, „Eden” i „Kres” Błonie. „Droga” Mława Z Warszawy „Zorza” Ursus, „Serce” W-wa „Arka” W-wa, „Stefan” W-wa z poza Mazowsza „BSRA” Rodzina” Łódź oraz Gospodarze „Rodzina” Ostrów mazowiecka.

Szanowni Państwo, a stronie RCL został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Więcej w załączniku: tutaj

 

Koleżanki i Koledzy
Jednym z problemów dochodzenia do formy po psychoterapii jest powrót do pracy. Nie zawsze można wrócić tam, skąd „się wyszło”.
Jeden z naszych kolegów – Piotr – ma dla poszukujących swojego miejsca i odpowiedzi na pytanie „co dalej, za co będę żył?” ciekawą propozycję.  A ma świadomość tego iż brak motywacji, czasem przekreślanie tych osób przez najbliższych, czy szefostwa firm tylko dlatego, że ktoś się w życiu pogubił, zachorował, oraz że był w Ośrodku, nie czyni go wcale gorszym od innych.

Otóż Piotr współpracuje z prywatną Agencją Pracy, gdzie notorycznie brakuje rąk do pracy w różnych zakładach pracy oraz w różnych branżach. Oto Jego słowa:
„Propozycje pracy mogą pochodzić z różnych województw z racji posiadania znajomych przedsiębiorców w wielu miejscach w Polsce. My szukamy i wynajmujemy dla pracowników mieszkania oraz dajemy z naszej strony tzw. opiekuna, aby od czasu do czasu przyjechał na miejsce zapytał po prostu czy wszystko Ok. Tak więc nie są w obcym mieście sami. Przede wszystkim zapewniamy im jak najwięcej godzin pracy, aby nie myśleli o alkoholu”.

Kontakt: Piotr tel 665 822 208

 

W dniach 20-21 Sierpień 2022 roku w  Hali Sportowej MOSiR w Ostrowi mazowieckiej odbył się IV turniej Grand Prix Mazowsza środowisk abstynenckich w tenisie stołowym pod patronatem Starosty Ostrowskiego I Burmistrza Miasta Ostrów mazowiecka. Organizatorami byli : Miasto Ostrów mazowiecka i Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich, Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RODZINA”.

W dniu 20 odbył się indywidualny turniej w kategoriach kobiet i mężczyzn, po wyrównanych pojedynkach wśród kobiet z pośród 17 startujących, pierwsze miejsca zajęły:

BARDZO WAŻNE!!! Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło? Ciebie, jeśli jesteś płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zlecasz wykonanie dzieła (zawierasz z wykonawcą dzieła umowę) od 1 stycznia 2021 r.

Pobierz pełną informację

 

Informuje koleżanki i kolegów, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opublikowała nowe Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

Rekomendacje są szczególnie ważnym dokumentem w dobie pandemii i obostrzeń społecznych wynikających z zagrożenia Covidem-19.

Prezes MZSA Bogdan Urban

Rekomendacje 2021 do pobrania

 

Koleżanki i koledzy w tych trudnych czasach zdarzają się również miłe chwile. Chciałbym się z wami podzielić tą wiadomością. Realizatorzy projektu „Wspólnie znaczy lepiej” w latach 2018-2019 otrzymali dyplom gratulacyjny od dyrekcji Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim którzy byli zaangażowani w ten projekt. Zespołowi ekspertów którzy tworzyli standardy pracy związków wojewódzkich, ekipie konsultantów którzy byli uczestnikami szkoleń a także wykładowcom. Szczególne podziękowania składam koledze Włodzimierzowi Ziółkowskiemu oraz koledze Władysławowi Kelerowi za największy wkład pracy w powstanie i realizację tego projektu.

Koordynator projektu
Bogdan Urban

Szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, zloty abstynentów czy konferencje dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych – to część działań, które będą wspólnie podejmowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich. Podpisane wczoraj porozumienie wyznacza nowy etap w wieloletniej współpracy.

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.