Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

 „Dni Otwarte” w dniach 21-22.09.2023 r. oraz 02-03.10.2023 r. w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie
przy ulicy Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków

Dni Otwarte są częścią kampanii społecznej pt. „PrzeMOC – Nie milcz! Bądź bohaterem!” realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie, Komendę Powiatowej Policji w Pruszkowie, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich SOCJUS oraz Fundację NOVO
Kampania finansowana jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dni Otwarte mają na celu naświetlenie trudności psychicznych i sytuacji przemocy doświadczanych przez różne grupy społeczne w obecnej rzeczywistości oraz promocję zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy i rozwoju zdolności do wspierania osób w kryzysie wśród mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Wierzymy, że obecność specjalistów gotowych do rozmowy z młodzieżą i udzielenia wiedzy merytorycznej oraz część artystyczna pozwoli na przekazanie Wierzymy również, że w ten sposób ta wiedza jeszcze lepiej mogłaby utrwalić się w świadomości odbiorców.

Głównym celem kampanii społecznej jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Działania realizowane w ramach projektu, zaprezentują zagrożenia związane ze zjawiskiem przemocy oraz jak wpływa ono na poszczególne grupy społeczne, system rodziny, ale też jego znaczenie
w szerszym kontekście społecznym. Edukacja społeczna dotyczyć będzie również postaw aktywnego podejmowania interwencji w przypadku ujawnienia przemocy domowej. Różnorodne działania podjęte w kierunku edukacji mieszkańców powiatu pruszkowskiego pokażą nie tylko mechanizmy cyklu przemocy, ale przedstawią też możliwe formy reagowania i zasięgnięcia pomocy w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie. Mamy nadzieję, że obudzi to jeszcze większą troskę i poczucie odpowiedzialności społecznej wśród lokalnej społeczności.

Dzięki połączeniu kreatywnych i niekiedy niekonwencjonalnych form edukacji społeczeństwa z doświadczeniem i pasją specjalistów zaangażowanych w projekt, główne tematy Kampanii, czyli profilaktyka zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutki przemocy na różne grupy społeczne, w efektywny sposób dotrą do swoich odbiorców. Wierzymy, że rezultaty Dni Otwartych jak i całej kampanii globalny sposób wpłyną pozytywnie na ograniczenie występowania zjawiska przemocy w powiecie pruszkowskim.

 

Harmonogram Dni Otwartych 21-22.09.2023 r. oraz 2-3.10.2023 r.

 

21.09.2023r.


10:00 – 13:00 Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pruszkowskiego
(foyer na I, piętrze Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie)

13:30 – 14:30 Koncert Piotra „Poisona” Plichty (sala widowiskowa Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie)

15:00 – 15:10 Pokaz tańca solistek w stylu modern jazz (sala widowiskowa Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie)

15:10 – 15:30 Pogadanka psycholog mgr Marzeny Wieteskiej „Rodzic drogowskazem dziecka w radzeniu sobie z sytuacjami przemocy” (sala widowiskowa Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie)

15:40 – 15:50 Pokaz tańca solistek w stylu modern jazz (sala widowiskowa Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie)

18:00 – 19:30 Monodram Jacka Kawalca „Ta cisza to ja” (sala widowiskowa Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie)

 

22.09.2023 r.

10:00 – 14:00 Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób pozostających w trzeźwości i współuzależnionych z terenu powiatu pruszkowskiego (foyer na I, piętrze Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie)

 

02.10.2023 r.

10:00 – 13:00 Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu pruszkowskiego (foyer na I, piętrze Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie)

 

03.10.2023 r.

10:00 – 13:00 Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla seniorów z terenu powiatu pruszkowskiego (foyer na I, piętrze Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie)

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.