Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Program konferencji szkoleniowej dla przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich województwa mazowieckiego.

"WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI, KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI"
SĘKOCIN,  26 - 28 listopada 2021 r.

26.11.2021 (piątek)
9.45 – 10.45        Rejestracja i zakwaterowanie uczestników
10.45 – 11.00     Rozpoczęcie Konferencji
11.00 – 12.30    „Finansowanie organizacji – skąd pozyskać fundusze” – B. Urban
12.30 – 12.45     Przerwa
12.45 – 14.00     „Kierowanie zespołem, praca zespołowa” – W. Ziółkowski
14.00 – 15.00      Obiad
15.00 – 16.30     „Komunikacja w związku – język miłości” – G. Ziółkowska
16.15 – 16.30      Przerwa
16.30 – 18.00      „Poczucie wartości podstawą dawania siebie innym” – A. Czerkawska
18.30 – 19.30      Kolacja

27.11.2021 (sobota)
08.00 – 09.00        Śniadanie
09.00 – 10.30         „Jak nie dać się wypaleniu” – A. Czerkawska    
10.30 – 10.45    Przerwa
10.45 – 12.15         „Oferta i mały grant” – B. Urban        
12.15 – 12.30    Przerwa
12.30 – 14.00    „Komunikacja w rodzinie, wartość rodziny, relacji i wspólnego kontaktu” – G. Ziółkowska
14.00 – 15.00    obiad
15.00 – 16.30    „Facylitacja, czyli prowadzenie spotkań” – W. Ziółkowski
16.00 – 18.00    konsultacje w małych grupach oraz indywidualne
18.30 – 19.30     kolacja

28.11.2021 (niedziela)
08.00 – 09.00        Śniadanie
09.00 – 10.00         Film edukacyjny
10.00 – 10.15        Przerwa
10.15 – 11.15         Film edukacyjny
11.15 – 11.30    Przerwa
11.30 – 12.45    Dyskusja
12.45 - 13.00    Przerwa
13.00 – 13.30    Podsumowanie i zakończenie Konferencji
13.30 – 14.30    Obiad

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban, Zastępca Prezesa – Katarzyna Fidelus, Zastępca Prezesa – Andrzej Sowa, Sekretarz – Grażyna Jaworska, Skarbnik – Jolanta Maciąg, Członek Zarządu – Joanna Kominek, Członek Zarządu – Dorota Kozicka Członek Zarządu – Adam Drożdżyński