Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

KOLEŻANKI I KOLEDZY
W dniu 15.05.2021 r. w Stowarzyszeniu "Victoria" w  Radomiu odbyło się posiedzenie Zarządu MZSA, poszerzone  o Komisję Rewizyjną. Omówione zostały sprawy bieżące, finanse Związku oraz działania dotyczące tegorocznej działalności Związku. Mając na uwadze czas pandemii, nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak potoczą się dalsze możliwości działań, przyjęliśmy że planowane wyjazdy będą realizowane tak jak zostało to ustalone. Powołani zostali koordynatorzy poszczególnych wyjazdów.

Poniżej podaję nazwiska i numery telefonów do koordynatorów i proszę się z nimi kontaktować:
1. Władysławowo - Andrzej Sowa - 694 632 453
2. Leśna - Joanna Dzięgielewska - 600 370 556
3.Toruń - Jan Kazubski - 514 446 311
4. Sieraków - Grażyna Jaworska - 501 441 729
5. Tatry - Dorota Kozicka - 604 944 582

Koordynatorzy będą dysponowali kompletem informacji  dotyczącymi poszczególnych wyjazdów.

Prezes  MZSA
Bogdan Urban

 

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban, Zastępca Prezesa – Katarzyna Fidelus, Zastępca Prezesa – Andrzej Sowa, Sekretarz – Grażyna Jaworska, Skarbnik – Jolanta Maciąg, Członek Zarządu – Joanna Kominek, Członek Zarządu – Dorota Kozicka Członek Zarządu – Adam Drożdżyński