Aktualny skład Zarządu Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich - 2015 r.


Zarząd Związku

Imię i Na z wisko

Funkcja

 

Bogdan Urban

prezes

 

Lech Lewandowski

v-ce prezes

 

Andrzej Sowa

v-ce prezes

 

Jolanta Gruszecka

skarbnik

 

Grażyna Jaworska

sekretarz

 

Renata Smoleńska-Pietrzak

członek Zarządu

 

Adam Drożdżyński

członek Zarządu

 

Kazimierz Stefankiewicz

członek Zarządu

 


Komisja Rewizyjna

Imię i Nazwisko

Funkcja

Nr. PESEL

Stowarzyszenie Macierzyste

Andrzej Szewczyk

przewod. Komisji

 

 

Joanna Dzięgielewska

członek Komisji

 

 

Zenon Kwiatkowski

członek Komisji

 

 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.