Ukazać piękno kobiecości – kobieta piękna mimo przeciwności losu
Kongres o Kobiecie
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
Grand Prix Polski abstynentów
Zawody tenisa stołowego o puchar Prezydenta miasta Radomia
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

Pruszków dnia 17.08.2016

Zarząd Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Zarząd Mińsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klub Abstynenta "Jutrzenka" zaprasza przedstawicieli Stowarzyszeń na robocze spotkanie które odbędzie się w budynku starostwa powiatowego, Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3 w dniu 20 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00.

Bardzo proszę wszystkich o punktualne przybycie na spotkanie

Prezes MZSA
Bogdan Urban

Dnia 9 lipca 2016r. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyło się kolejne spotkanie robocze Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich.
Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Radość” Maria Jaskulska witając  przybyłych przedstawicieli organizacji abstynenckich z całego Mazowsza. Następnie oddała głos przewodniczącemu obrad prezesowi M.Z.S.A. Bogdanowi Urbanowi, który na wstępie przedstawił i powitał nowych członków naszego Związku, stowarzyszenia „Eden” z Błonia i „Ostoja” z Warszawy.
Następnie przedstawione zostało ostrzeżenie dotyczące docierających do stowarzyszeń fałszywych maili wymuszających wpłaty pieniężnej i podano następujący adres internetowy strony http//www.giodo.gov.pl/517/id_art/4060/, na której można uzyskać stosowne informacje.

Gminno-Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "RODZINA" w Ostrowi Mazowieckiej przy wsparciu samorządów lokalnych: Miasta Ostrów, Gmin Ostrów, Brok, Wąsewo, Małkinia w dniu 16 lipca 2016 zorganizowało XIV Forum trzeźwościowe. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętom odprawioną w kościele NMP przez Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, który w homilii mówił o trzeźwości, o wspieraniu trzeźwości przez samorządy. Uczestnicy mogli podyskutować na tematy:

  • czy często zdarza mi się mieć wszystkiego dość
  • czy umiem przyglądać się własnym poczynaniom w świetle zdrowego rozsądku.   

O godzinie 20 rozpoczęła się zabawa taneczna, przy pięknej muzyce uczestnicy bawili się wspaniale do godz. 2,30.w sumie było około 250 gości z różnych miejscowości. min: Pruszków, Brwinów, Błonie, Zambrów, Giżycko, Nowe Miasto, i wielu innych. Zapraszamy za rok.

W dniu 02.07.2016 r. na terenie Dzielnicy Bemowo Osiedle Jelonki, przy placu zabaw  ul. Synów Pułku 6-8 odbył się I Piknik Rodzinny z BST REDUTA.
Pierwszy zorganizowany całkowicie przez członków REDUTY, mający m. in. za zadanie integrację członków naszego Stowarzyszenia oraz zaistnienie w społeczności lokalnej.
Starsi uczestnicy pikniku pamiętają podobna wydarzenie z czasów dawnego PRL-u.
Młodzi spotkali się z taką inicjatywą po raz pierwszy prosząc  o powtórkę.
Przykro jest nam z podejścia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  JELONKI, który pomimo wcześniejszych ustaleń z Prezesem Zarządu Panem Adamem Zawistowskim nie poparł naszej inicjatywy, w tym protektoratu, zezwalając jedynie na udostępnienie terenu i wykoszenie trawy.

O działalności stowarzyszeń abstynenckich na Mazowszu, profilaktyce uzależnień i roli rodziny w życiu abstynenta rozmawiamy z Bogdanem Urbanem, prezesem Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, przewodniczącym Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.

 Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich to jedna z najsilniejszych organizacji abstynenckich w Polsce. Jak to się wszystko zaczęło?

W 2005 r. podczas spotkania w klubie „U Pima” w Warszawie. Uczestniczyło w nim dziewięć stowarzyszeń abstynenckich, które zawiązały związek. Mówię tu oczywiście o naszych początkach na Mazowszu, bo geneza ruchów abstynenckich w Polsce sięga 1964 r. Wtedy powstał pierwszy klub abstynenta. Nie było to jeszcze stowarzyszenie, bo ramy prawne na to nie pozwalały. Ale już na początku tego wieku było to możliwe i w 2005 r. powstał nasz, mazowiecki związek. W 2010 r. zostałem jego prezesem mazowieckiego i wpadłem na pomysł, żeby spotykać się regularnie na roboczych spotkaniach. Pierwsze z nich odbyło się w Płocku. Wtedy gościliśmy szefa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. A dzisiaj mamy już 40 stowarzyszeń w związku i rzeczywiście można powiedzieć, że jesteśmy najsilniejszą organizacją abstynencką w Polsce. Nie chodzi mi tu tylko o ilość, ale przede wszystkim o jakość. Ludzie w naszym związku tworzą super zespół i robimy mnóstwo fajnych, a co najważniejsze pożytecznych rzeczy.

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.