Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

Zarząd Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Jutrzenka” w  Żyrardowie, zaprasza na spotkanie robocze w dniu 14 października 2017 r. o godz. 12,oo. Zapraszamy Prezesów Stowarzyszeń lub przedstawicieli z każdego Stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Żyrardowie Plac Jana Pawła II 3.

Bardzo proszę wszystkich o punktualne przybycie na spotkanie

Prezes MZSA
Bogdan Urban

Pruszków dnia 09.10.2017

 

Drodzy członkowie Stowarzyszeń Abstynenckich!

W związku z uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o ogłoszeniu roku 2017 „Rokiem troski o trzeźwość narodu” Ruch Światło-Życie organizuje kampanię społeczną „Nie piję, bo kocham”. W jej ramach jest także przygotowywany piknik „Świadek wolności” (23 września, Pl. Piłsudskiego w Warszawie) który jest wydarzeniem towarzyszącym – Narodowemu Kongresowi Trzeźwości. Złożą się na niego wystąpienia, debaty, prezentacje, gry i zabawy oraz koncerty promujące trzeźwość.Trzeźwość narodu i wolność od uzależnień zawsze były szczególnym powołaniem Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, dlatego też Ruch zdecydował się zrealizować tak szeroko zakrojony projekt edukacyjny.

Poza tym w ramach całej kampanii przewidziane jest szkolenie liderów trzeźwości, którzy w swoich środowiskach będą organizować konferencje trzeźwościowe oraz promować życie bez alkoholu, dystrybuowane będą także w szerokim dostępie drukowane materiały edukacyjne - broszury i ulotki. W ramach kampanii przygotowane zostaną trzy profesjonalne spoty telewizyjne poświęcone abstynencji kobiet w ciąży i w okresie macierzyństwa, trzeźwości kierowców oraz abstynencji i trzeźwości w rodzinie. Analogicznie powstaną także trzy spoty radiowe. Kampania będzie mocno reprezentowana w mediach.

Sprawozdanie z zebrania przedstawicieli Stowarzyszeń Abstynenckich należących do Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwoleniu o godzinie 12.00.

Zebranie otworzył i powitał wszystkich obecnych przedstawicieli Stowarzyszeń Abstynenckich oraz zaproszonych gości, wiceprezes Stowarzyszenia Klubu Abstynentów Wzajemnej Pomocy "S" w Zwoleniu, Zbigniew Solecki. Na zebraniu obecni byli Burmistrz Miasta Zwolenia Bogusława Jaworska oraz Pełnomocnik do spraw Profilaktyki Uzależnień Pani Anna Kuś.

Grodziskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Familia" zaprasza na Grodziski Dzień Trzeźwości. Impreza odbędzie się 30 września 2017 roku w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9.
W programie: XI Przegląd Twórczości Abstynenckiej, grill oraz zabawa taneczna.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA V  Otwarte Abstynenckie Mistrzostwa Wrocławia w tenisie stołowym dla AMATORÓW im. Kazimierza Ogrodnika, które odbędą się w dniu 14 października 2017 r. o godz. 09:30 na Hali Sportowej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przesmyckiego 10.

Organizatorzy:
Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów „Starówka”.

FUNDACJA "MOŻLIWOŚCI I SZANSE" i EUROPEJSKIE CENTRUM KOMUNIKACJ I KULTURY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PRO - SZKOŁA POMOCY WZAJEMNEJ

PRO - Szkoła Pomocy Wzajemnej to PROGRAM SZKOLENIOWY DLA OSÓB WRAŻLIWYCH, AMBITNYCH i ZDETERMINOWANYCH do pracy nad własnym rozwojem, zdrowieniem, ale też - gotowością do pomagania innym ludziom mającym problemy osobiste.

Sprawozdanie z zebrania przedstawicieli Stowarzyszeń Abstynenckich należących do Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, które odbyło się w dniu 10.06.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego o godzinie 12.00.

Zebranie otworzył i powitał wszystkich obecnych przedstawicieli Stowarzyszeń Abstynenckich oraz zaproszonych gości Prezes Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Cisza”
w Kozienicach - Bogusław Stępień. Na zebraniu obecni byli Radna Miejska Pani Alicja Kordula oraz Kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień (OPU) Pan Krzysztof Karczmarski. Na wstępie głos zabrała Radna Miejska a zaraz po niej Kierownik OPU dziękując za zaproszenie i życząc Stowarzyszeniom dalszych sukcesów w prowadzonych działaniach.
Następnie rozpoczęło się spotkanie, które poprowadził Prezes Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich (MZSA) - Bogdan Urban.

W dniu 24.06.2017 r. na terenie Osiedla Jelonki, na placu zabaw przy ul. Synów Pułku 6-8 w Warszawie Bemowo odbył się II Rodzinny Piknik z "REDUTĄ".
Honorowymi Patronami byli:

  • Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z Burmistrzem, P. Michałem Grodzkim;
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z Dyrektorem, P. Zdzisławem Biszewskim;
  • Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich z Prezesem, P. Bogdanem Urbanem;
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jelonki" z Prezesem, P. Adamem Zawistowskim.

Grand Prix Polski – Ursus Cup 2017 w tenisie stołowym Stowarzyszeń i Klubów abstynenckich, eliminacja Mistrzostw Europy Pruszków 2017, pod Patronatem Pani Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej.

W dniu 25 marca 2017 r. w hali Mosir w Kole ul. Szkolna 2b, woj. wielkopolskie odbyły się 3 Mistrzostwa Polski Stowarzyszeń i klubów Abstynenckich w tenisie stołowym  dla amatorów. W zawodach udział wzięło 94 osób kobiet i mężczyzn z całej Polski. Turniej organizowany był z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości który w tym roku przypada na dzień 10 kwietnia.  Kobiety wystartowały w jednej kategorii, natomiast mężczyźni podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe: kat. 18-40; kat.41-55; kat.56+.

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.