W niedzielne popołudnie 24.11br. w powiatowym MDK odbył się I Koncert Twórczości Abstynenckiej zorganizowany przez Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta PANACEUM. Treści wierszy i piosenek mówiły o problemach i traumatycznych przeżyciach  z jakimi spotykają się ludzie bez względu na płeć, wiek, status społeczny,  czy zasobność portfela w spotkaniu z alkoholem. Wyśpiewane często osobiste przeżycia wykonawców chwytały za serca i ściskały gardła słuchaczy.                                
Grali i śpiewali:
Zbigniew Grzeszek; Rafał Jakubowski i Radosław Kozaczyński oraz gwiazda spotkania Piotr Nagiel.

W dniach 9-10 listopada 2019 w Hali sportowej w Wąsewie, odbyły się V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich, w których udział wzięło ponad 90 zawodniczek i zawodników, ze stowarzyszeń z Mazowsza - „Familia” Grodzisk Mazowiecki, „13-ka” Grodzisk Mazowiecki, „Socjus” Pruszków, „Panaceum” Otwock, „Przystań” Sierpc, „Orlik” Przasnysz, „Arka” Raszyn, „Viktoria” Radom, „Eden” i „Kres” Błonie z Warszawy „Zorza” „Azyl” „Stefan”  z poza Mazowsza „Azyl” Tomaszów Mazowiecki” „BSRA Rodzina” Łódż „Przyszłość” Koło  oraz Gospodarze  „Rodzina” Ostrów mazowiecka.

Szanowni Państwo,  
Uczestnicy posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w trakcie VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej podjął szereg zagadnień ważnych dla systemu lecznictwa uzależnień. Obrady Zespołu organizowane od 2016 r. gromadziły m.in. przedstawicieli poszczególnych ministerstw, instytucji ochrony zdrowia, instytucji centralnych i samorządowych, ekspertów i osoby reprezentujące szerokie spektrum środowisk związanych z problematyką uzależnień. W związku z tym niech mi wolno będzie podziękować Państwu za poświęcony czas, udział w posiedzeniach Zespołu, eksperckie konsultacje i wszelkie inne formy dotychczasowej współpracy. Ubiegając się o mandat Posła w kolejnej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej mam nadzieję kontynuować współpracę z Państwem w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pozdrawiam Państwa łącząc wyrazy szacunku
Poseł Małgorzata Zwiercan
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu  
ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 

Szanowni Państwo,
Zarząd Krajowej Rady zwraca się o pomoc i wsparcie przy pracach związanych z petycją o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczącą likwidacji reklam alkoholu w naszym kraju.

Prosimy o pobranie list dotyczących petycji oraz zebranie jak największej liczby podpisów osób z różnych środowisk społecznych.  Ostateczny termin złożenia list wyznacza się na dzień 22 czerwca. W plikach do pobrania jest również tekst petycji w pełnym brzmieniu. Prosimy także aby w trakcie zbierania podpisów nie wypełniać kolumny LP.

Listy z poparciem prosimy kierować na adres:

Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
ul. Lokajskiego 1
98-100 Sieradz

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 501 444 136

Dokumenty do pobrania:
list dotyczący petycji
tekst petycji w pełnym brzmieniu

 

Z ks. Piotrem ADAMUSEM CRL, proboszczem parafii w podkrakowskim Kamieniu i certyfikowanym terapeutą uzależnień, rozmawia Magdalena STOKŁOSA.

Magdalena Stokłosa: W jaki sposób osoba duchowna powinna podchodzić do problemu uzależnienia?

Ks. Piotr Adamus:Przede wszystkim z wyrozumiałością. Ksiądz nie może patrzeć na uzależnionego wyłącznie jako na grzesznika, którego należy potępiać. Musi dostrzec w nim osobę, która boryka się z chorobą, i która potrzebuje pomocy. Bardzo często zdarza się, że księża postrzegają problem alkoholowy właśnie wyłącznie przez pryzmat grzechu. W wielu przypadkach wynika to z przekonań wyniesionych z domu, często też z niewiedzy. Są kapłani, którzy nie mają pojęcia o chorobie alkoholowej, bo nigdy się z nią nie zetknęli. A ich postawa w tym względzie może przynieść dobre rezultaty albo zniechęcić do szukania pomocy u księdza.

Złamanie abstynencji nie musi być związane z procesem nawrotu rozumianym jako powrót do sposobu myślenia, odczuwania i zachowań typowych dla okresu picia alkoholu czy zażywania narkotyków.

Programy zapobiegania nawrotom na ogół koncentrują się na identyfikowaniu sygnałów ostrzegawczych oraz planowaniu działań, które należy podjąć, gdy te sygnały wystąpią. Sygnały ostrzegawcze są efektem zmian w myśleniu, zachowaniu i odczuwaniu, które pchają osobę uzależnioną z powrotem do starego stylu życia. Zazwyczaj tzw. wpadki są właśnie efektem tych zmian. Osoba uzależniona, nie będąc świadoma stopniowego odchodzenia od zasad trzeźwości, postrzega wpadkę jako coś, co zdarzyło się nagle i niespodziewanie, poza jej możliwością wpływu. Dzięki przygotowaniu na tego rodzaju sytuacje może zyskać większą kontrolę nad sobą i ograniczyć ryzyko ich wystąpienia.

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.