Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

W dniach 21-22 Sierpień 2021 roku w  Hali Sportowej MOSiR w  Ostrowi mazowieckiej odbył się III Grand Prix Mazowsza środowisk abstynenckich w tenisie stołowym pod patronatem Starosty Ostrowskiego I Burmistrza Miasta Ostrów mazowiecka. Organizatorami byli : Miasto Ostrów mazowiecka i Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich, Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RODZINA”
W dniu 21 odbył się indywidualny turniej w kategoriach kobiet i mężczyzn, po wyrównanych pojedynkach wśród kobiet z pośród 24 startujących,  pierwsze miejsca zajęły:

1.    Magdalena Kalata -  Stowarzyszenia RODZINA Ostrów mazowiecka
2.    Dorota Napora - Stowarzyszenia VIKTORIA Radom
3.    Juszczyszyn Anna - BSA Rodzina Łódź

Wśród mężczyzn na 28 startujących
1.     Wojciech Obara - Stowarzyszenie  Przystań Sierpc
2.     Mariusz Kopczyński - Stowarzyszenie Przystań Sierpc
3.     Wojciech Figurski - Stowarzyszenie Eden Błonie
W dniu 22 odbył się turniej drużynowy i tak wśród kobiet z sześciu startujących drużyn
1.      BSA Rodzina - Łódź
2.      OSRA RODZINA - Ostrów mazowiecka
3.      EDEN - Błonie


Wśród mężczyzn w turnieju udział wzięło 10 drużyn
1.      Przystań - Sierpc
2.      Eden - Błonie  
3.      BSA Rodzina - Łódź
 
W turnieju gościliśmy członków stowarzyszeń – Przystań Sierpc, BSR Rodzina Łódź, SKRA Serce Warszawa, Victoria Radom, Socjus Pruszków, Zorza Ursus Warszaw, Eden Błonie, Familia Grodzisk, Orlik Przasnysz, Panaceum Otwock, KRES Błonie, ARKA Raszyn, Stefan Warszawa, Szansa Brwinów, 13 Grodzisk Mazowiecki. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za przybycie, wspólnie mile spędzony czas i zapraszają za rok

Podziękowania dla Sponsorów turnieju: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA,  MAZOWIECKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH, STAROSTWO POWIATOWE OSTRÓW MAZOWIECKA, GMINA MAŁKINIA GÓRNA
 

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban, Zastępca Prezesa – Katarzyna Fidelus, Zastępca Prezesa – Andrzej Sowa, Sekretarz – Grażyna Jaworska, Skarbnik – Jolanta Maciąg, Członek Zarządu – Joanna Kominek, Członek Zarządu – Dorota Kozicka Członek Zarządu – Adam Drożdżyński