Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

Dnia 6 grudnia 2015 roku w siedzibie brwinowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „SZANSA” w Brwinowie ul. Biskupicka 2 odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe połączone z uroczystością wręczania zaświadczeń ukończenia szkoleń przez osoby uczestniczące w projekcie „Z wiedzą Skutecznie w Przyszłość”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 15 stowarzyszeń z terenu całego Mazowsza oraz wszyscy uczestnicy cyklu szkoleń. W sumie w spotkaniu wzięło udział 75 osób . Koordynator projektu podziękował wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniach oraz osobom zaangażowanym projekt za pracę i poświęcenie przy jego realizacji. Po Wręczeniu zaświadczeń, uczestnicy podziękowali wszystkim za sprawną organizację projektu i za możliwość pogłębienia swojej wiedzy i zwiększenia umiejętności w pracy na terenie swoich macierzystych stowarzyszeń.

SPOTKANIE KOŃCZĄCEGO PROJEKT

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.