Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

Zarząd Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich zwołuje Walne Nadzwyczajne Wyborcze Zgromadzenie członków związku  w dniu
27 stycznia 2018 r. o godz. 12,oo.
Spotkanie odbędzie się w Brwinowie ul. Biskupicka 2 (siedziba MZSA)
Bardzo proszę wszystkich o punktualne przybycie.

Porządek obrad Walnego

  1. otwarcie walnego
  2. wybór prowadzącego walne
  3. wybór sekretarza walnego
  4. wybór komisji skrutacyjnej
  5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Związku
  6. głosowanie w sprawie zmiany zapisu w statucie dotyczącym zmiany siedziby Zawiązku
  7. zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej ( rezygnacja przewodniczącego komisji)
  8. głosowanie
  9. sprawy różne
  10. zamknięcie walnego

Przypominam o przywiezieniu przez przedstawicieli na walne, podpisanych upoważnień dla delegatów

Prezes MZSA
Bogdan Urban

Pruszków  dnia 09.01.2018

Upoważnienie do pobrania

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.