Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

Dnia 6 grudnia 2015 roku w siedzibie brwinowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „SZANSA” w Brwinowie ul. Biskupicka 2 odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe połączone z uroczystością wręczania zaświadczeń ukończenia szkoleń przez osoby uczestniczące w projekcie „Z wiedzą Skutecznie w Przyszłość”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 15 stowarzyszeń z terenu całego Mazowsza oraz wszyscy uczestnicy cyklu szkoleń. W sumie w spotkaniu wzięło udział 75 osób . Koordynator projektu podziękował wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniach oraz osobom zaangażowanym projekt za pracę i poświęcenie przy jego realizacji. Po Wręczeniu zaświadczeń, uczestnicy podziękowali wszystkim za sprawną organizację projektu i za możliwość pogłębienia swojej wiedzy i zwiększenia umiejętności w pracy na terenie swoich macierzystych stowarzyszeń.

SPOTKANIE KOŃCZĄCEGO PROJEKT

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.