Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

  W dniach  24-25.10.2015 r. w Ośrodku "Zosieńka" w Czarnieckiej Górze odbyło się szkolenie pn. "Jestem spełnionym wolontariuszem – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wewnętrzne i zewnętrzne korzyści, autoprezentacja". Było to piąte ze spotkań projektu finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. "Z wiedzą skutecznie  w przyszłość".
    Tematem szkolenia było wypalenie zawodowe oraz metody zapobiegania czy trafne nazwanie stanu odczuwanego przez członków organizacji pozarządowych, zaangażowanych w działalność swojego stowarzyszenia. Wykładowca na przykładach i pracy własnej uczestników szkolenia pokazał jakie zagrożenia płyną z pracy z ludźmi oraz zaproponował metody radzenia sobie z trudnościami. Jednym z ważniejszych zagadnień wykładu była "Empatia" i jej pochodne. Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom uczestnicy dostali narzędzia pozwalające postawić się na miejscu osób z problemami z którymi większość beneficjentów szkolenia ma szanse pracować lub będzie w przyszłości mieć kontakt.
    Spotkanie wywarło bardzo pozytywne wrażenie na uczestnikach szkolenia jak równie pozostawiło w uczestnikach chęć poznawania siebie oraz rozwijania w kierunku nazywania swoich emocji jak również rozpoznawania ich u innych.

Szkolenie V

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.