Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

W dniach  12-13.09.2015 r. w Ośrodku "Zosieńka" w Czarnieckiej Górze odbyło się szkolenie pn. "Ekonomia społeczna, wykorzystanie elementów polskiego modelu ekonomii społecznej w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z problemami alkoholowymi". Było to czwarte ze spotkań projektu finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. "Z wiedzą skutecznie  w przyszłość".
    Ekonomia społeczna to nowe zjawisko przejawiającą się w nowoczesnych stowarzyszeniach, które można  określić między innymi jako działalność gospodarczą organizacji pozarządowych z której to działalności zysk przeznaczany jest na działalność społeczną. Biorąc pod uwagę szerszy zamysł ekonomi społecznej można mówić  o partnerstwie pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a współpracującymi z nimi podmiotami. Podczas warsztatów uczestnicy mieli szansę w ramach zajęć praktycznych spróbować stworzyć mini projekty, które w większości przypadków były nie osiągalne, ale dzięki pracy wykładowcy w beneficjentach obudziły się pokłady kreatywności   i umiejętności z których nigdy wcześniej nie korzystali. Wykładowca podczas pracy  w grupach pokazała uczestnikom jak ważna i efektywna jest współpraca dla osiągnięcia wyznaczonych celów.
    Beneficjenci szkolenia z nową energią wrócili do swoich organizacji pozarządowych z nadzieją na wdrażanie nowo zdobytej wiedzy.

Szkolenie IV

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.