Felieton z zawodów
II Memorial im. Tadeusza Wasińskiego w Tenisie Stołowym klubów Abstynenta SIERPC 2017
Z WIEDZĄ SKUTECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 zakończony
NIE MARTW SIĘ BĄDŹ SZCZĘŚLIWY
Fundacja Strefa Trzeźwych Myśli zaprasza

W dniu 30.05.2015 odbyło się spotkanie rekrutacyjne w siedzibie Stowarzyszenia "Cisza" w Kozienicach na którym ustalono listę uczestników projektu oraz przyjęto harmonogram szkoleń. Ustalone zostało miejsce jak i terminarz szkoleń. W spotkaniu rekrutacyjnym uczestniczyli przedstawiciele 23 stowarzyszeń z Mazowsza. Ustalono listę uczestników w tegorocznym cyklu szkoleń oraz dokładne terminy:

Szkolenie I           06 – 07 czerwca 2015
Szkolenie II           04 – 05 lipca 2015
Szkolenie I II         15 – 16 sierpnia 2015
Szkolenie IV          12 – 13 września 2015
Szkolenie V           24 – 25 października 2015
Szkolenie VI          14 – 15 listopada 2015
W trakcie spotkania wytypowano i zatwierdzono uczestnictwo 20 osób z następujących Stowarzyszeń zrzeszonych w Mazowieckim Związku Stowarzyszeń Abstynenckich:

  1. „Victoria” Radom
  2. „Droga” Mlawa
  3. „Socjus” Pruszków
  4. „Kres” Błonie
  5. „Serce” Warszawa
  6. „Reduta” Warszawa
  7. „Jutrzenka” Żyrardów
  8. „Panaceum” Otwock
  9. „Radość” Wolanów
  10. „Quo Vadis” Milanówek

Ustalono również że wszystkie szkolenia odbędą się w Czarnieckiej Górze. Koszty dojazdu na zajęcia ponoszą uczestnicy szkoleń. Po zakończeniu ustaleń Prezes MZSA zamknął spotkanie rekrutacyjne.

Sprawozdanie ze spotkania rekrutacyjnego

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Kontakt

ul. Kraszewskiego 18
05-800 Pruszków
Mazowieckie, Polska
tel.: 022 / 728 67 09
email: zarzad@mzsa.pl
BANK BGŻ NR KONTA:
84 2030 0045 1110 0000 0277 9680

Zarząd MZSA

Bogdan Urban - prezes, Lech Lewandowski - v-ce prezes, Andrzej Sowa - v-ce prezes, Jolanta Gruszecka - skarbnik, Grażyna Jaworska - sekretarz, Renata Smoleńska-Pietrzak - członek Zarządu, Adam Drożdżyński - członek Zarządu, Kazimierz Stefankiewicz - członek Zarządu.